เครื่องคิดเลข Canon
ตู้ลำโพง
ไฟฉาย, ไฟฉุกเฉิน, โคมไฟ LED
สินค้านำเข้า-ไต้หวัน
กระดาษกลอสซี่
เบ็ดเตล็ด
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - หมึกเติม
 เกี่ยวกับเรา บริษัท มอร์แกน โอ.เอ.จำกัด


 
In 1980 ,Best Mart Limited Partnership was established by MR.Sathit Prachyamuneewong to import Morgan duplicating  ink and stencil paper. Best Mart LP offered its dealers incentive traval to several countries namely  Singapore, Hong Kong, Korea, England, France and Taiwan.

In 1992, Best Mart LP was renamed Morgan O.A Company Limited. Morgan O.A. Co.,Ltd.provides a wide selection of office products under the exclusive brand "MORGAN" including Binders , Laminators, Manual and Electric paper Cutters.
The company also provides numerous consumables and accessories including comb, coil, wire, hot melt glue, UV film, laminating film and so on.

Morgan O.A. Co.,Ltd. is the exclusive distributor in Thailand of FACIT typewriters from Brazil.
with more than 30 years of importing office products and supplies, Morgan O.A.'s premium quality products and services are trusted by customers across the country.


 ภาพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่บริษัทจัดให้สำหรับลูกค้า-ค้าส่ง
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  
( pitures of Morgan OA.'s incentive travel for its dealers )
 
                                                                                                     

 
 
      จดหมายยืนยันจากสถานฑูตบราซิล   ประจำประเทศไทย
ว่าเอกสารใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายถูกต้อง

 
ใบแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อพิมพ์ดีดFACIT   
ผลิตจากประเทศบราซิลแต่เพียงผู้เดียว


 
 
    the certification letter letter from The Embassy of Brazil in Thailand is to certify that Morgan O.A. Co.,Ltd.        
      is the  authorized exclusive distributor in Thailand of FACIT typewriters.
 
 

Copyright by morgan-oa.com
Engine by MAKEWEBEASY